سامانه شفافیت شهرداری مهران با هدف شفاف سازی عملکرد شهرداری مهران از تاریخ 1 بهمن 1402  آغاز به کار کرده است

طراحی و اجرا: RezaNaseri64@gmail.com